Eelis Loikkanen Tulevaisuuden edustaja.

Koulutusjärjestelmää on uudistettava kokonaisuutena

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteena on luoda perusta ihmisen oppimispolulle. Laadukas pedagoginen toiminta varhaiskasvatuspalveluissa on turvattava, jotta sosioekonomisen taustojen väliset erot eivät loisi enää jatkossa epätasa-arvoa lasten oppimispolulle. Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen pitkällä aikavälillä ja osa-aikaisen maksuttoman varhaiskasvatuksen mahdollistaminen jokaiselle suomalaiselle lapselle tulee aloittaa seuraavalla vaalikaudella. Tämän lisäksi esiopetus on laajennettava koskemaan myös kaikkia 5-vuotiaita lapsia.

 
Peruskoulussa opitaan nimensä mukaisesti peruseväät tulevaan. Laadukas perusopetus on turvattava. Suomalaisten opettajien merkitystä ei voi korostaa liikaa: motivoituneet opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset ovat avainasemassa lasten oppimisen, hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta. Toinen merkittävä osa on ajantasainen opetussuunnitelma. OPSin tulee tukea opettajan mahdollisuuksia ottaa yksilöt huomioon ja tarjota tutkimusperustaista koulutusta lapsille ja nuorille. Opettajankoulutuksen tulee pystyä vastaamaan työelämän tarpeisiin. Työelämässä oleville opettajille on tarjottava joustavia mahdollisuuksia osallistua täydennyskoulutuksiin ja ammatillisia valmiuksia vahvistaviin opintokokonaisuuksiin yliopistoissa.

Lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien suurin huolenaihe on tulevaisuuden valinnat. Mitä teen isona? Tässä kohdassa on kriittisin hetki koko yhteiskunnan kannalta viimein toimia, jos aiemmin ei syystä tai toisesta olla näin tehty: ammattitaitoinen opinto-ohjaus ja sen resurssit on oltava kunnossa. Jokaisen nuoren täytyy saada tukea ja turvaa yksilöllisellä oppimispolullaan. Jokaiselle nuorelle on luotava yksilöllisiä opintopolkuja ja jokaisen on saatava juuri sellaista ohjausta, mille nuorella on tarvetta. Näin poistetaan turhaa stressiä sekä ennaltaehkäistään mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä. Näillä toimenpiteillä luodaan hyvät tulevaisuuden eväät jokaiselle.

Opinto-ohjauksen tulisi siirtyä sujuvasti koulutusasteiden välillä. Tällä hetkellä nuoret jäävät vaille yhteiskunnan tukea ja ohjausta toisen asteen opintojen jälkeen. Uusi ympäristö, uusi koulutusaste ja aivan uudenlainen vastuunkannon taso ahdistavat varmasti jokaista suomalaista nuorta nykypäivänä. Yhteiskunnan ei tulisi missään tapauksessa jättää ketään yksin, vaan auttaa jokaista. Tässä voidaan hyödyntää koulutusasteiden ylitse tapahtuvaa opinto-ohjausta ja kolmannen sektorin toimijoita, kuten opiskelijakuntia ja ylioppilaskuntia. Väitän, että jos olemme kiinnostuneita ja pidämme huolta jokaisesta opiskelijasta ja oppilaasta, voimme paremmin, osaamisen taso kasvaa ja tulevaisuudessa ihmisillä on parempi olla.

Ihmisen koulutuspolku ei lopu tähän. Elämä on jatkuvaa oppimista, varsinkin nyky-yhteiskunnassa. Työelämä on muuttunut. Useampi tulee työuransa aikana kokeilemaan monia erilaisia urapolkuja, koulutusjärjestelmän tulee pystyä vastaamaan tähän. Nykyisen kaltainen, tutkintoon painottuva rahoitusmalli, tulisi muuttaa entisestään suuntaan, jossa suppeammat opintokokonaisuudet olisivat painoarvoltaan kannustavampia. Tutkintojen arvo on edelleen olemassa, sillä esimerkiksi kansainväliseen vertailuun ja elinkeinoelämän tarpeisiin tarvitaan toisiinsa verrannollisia tutkintoja.

Suomalainen koulutus kaipaa edelleen kehittämistä, sillä maailma muuttuu. Opiskelijan hyvinvointi, osaaminen ja osaamisen relevanttius elämän aikana on pidettävä keskiössä.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän MarinaLindqvist kuva
Marina Lindqvist

Oletko siis sitä mieltä, että lahjakkaat oppilaat saisivat edetä omaan tahtiinsa?

Käyttäjän EelisLoikkanen kuva
Eelis Loikkanen

Kyllä olen. Ei eriyttämällä eri tasoluokkia, vaan tarjoamalla mahdollisuuksia edetä omaan tahtiin.

Toimituksen poiminnat